Salvator Gezinszorg

Zorg voor iedereen

Voor wie?

Voor iedereen die in zijn thuissituatie nood heeft aan hulp bij ziekte, een beperking, ouderdom of andere omstandigheden waarbij hulp noodzakelijk is. De gezinszorg is volledig op maat.

Salvator Gezinszorg

Welke zorgen?

Hulp bij verzorging

Huishoudelijke hulp

Psychosociale ondersteuning

Wat mag je niet verwachten?

Tijdens het bezoek van de verzorgende zullen er geen verpleegkundige taken worden uitgevoerd. Ook wordt er niet uitsluitend poetshulp aangeboden.

Veelgestelde vragen

Verzorgende uit een klein regionaal team.

Salvatorgezinszorg biedt thuiszorg/gezinszorg aan in de regio Hasselt. 

Een begeleidend personeelslid komt langs aan huis en berekent op dat moment de gebruikersbijdrage. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, o.a. met de gezinssamenstelling en de inkomsten.

Contact opnemen met de dienst voor gezinszorg:

Heb je een klacht of een opmerking met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Salvator Gezinszorg?
Geef dit zeker aan ons door zodat wij dit kunnen gebruiken om onze dienstverlening en zorg nog verder te verbeteren.

Hoe geef je een klacht of opmerking aan?

Dit kan mondeling of schriftelijk. Een schriftelijke klacht wordt genoteerd op een klachtenformulier. Bij een mondelinge klacht noteert de medewerker die de klacht ontvangt de klacht op een klachtenformulier en bezorgt dit aan de hoofdverpleegkundige of aan de directie.

Elke klacht wordt behandeld volgens onze vastgelegde klachtenprocedure.Deze procedure heeft als doel de afhandeling van klachten die geformuleerd worden vast te leggen, zodat:

  • elke klacht wordt geregistreerd
  • elke klacht wordt geanalyseerd, d.w.z. onderzocht naar de oorzaak
  • op elke klacht feedback wordt gegeven
  • na elke gegronde klacht correctieve maatregelen worden genomen
  • preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de vastgestelde tekortkoming zich zou herhalen.

Neem dus zeker contact op met een van onze medewerkers als je een klacht of opmerking hebt of vul het klachtenformulier hieronder in en bezorg dit aan de infobalie.

Klachtenformulier Salvator Gezinszorg

Vul hier het aanvraagformulier in

    Deel 1: Gegevens van de zorgbehoevende:

    Deel 2: Wie vraagt het aan?