Over Salvator Gezinszorg VZW

Visie

Wij, directie en medewerkers van Salvator Gezinszorg, geloven dat God oneindig goed is. Vanuit dit geloof willen wij elke persoon met optimale zorg omringen.

Wij willen dit realiseren door:

Wij willen samenwerken, als medewerkers aan éénzelfde opdracht, in een sfeer van collegialiteit en gelijkwaardigheid. Wij waarderen de unieke bijdrage van elke betrokkene. Alle belanghebbenden kunnen een steentje bijdragen aan onze opdracht via een participatief beleid.

Wij, directie en medewerkers van Salvator, engageren ons vanuit onze christelijke inspiratie om naar het voorbeeld van Christus – de Salvator – de goedheid en menslievendheid van God uit te dragen.