Privacyverklaring

Salvator Gezinszorg VZW engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Salvator Gezinszorg VZW houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van zijn website. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u contact opneemt met Salvator Gezinszorg VZW, verwerken wij uw naam en achternaam en uw contactgegevens. Indien u solliciteert voor een vacature van Salvator Gezinszorg VZW zullen wij ook uw CV verwerken. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u toe dat Salvator Gezinszorg VZW deze persoonsgegevens verwerkt.

Salvator Gezinszorg VZW verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor volgende doeleinden:

  • Contactopnames
  • Werving en selectie, dit omvat:
    • Het behandelen en verwerken van sollicitaties;
    • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen Salvator Gezinszorg VZW;
    • Het contacteren van de sollicitant (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) in verband met de sollicitatie.

Houd er wel rekening mee dat u medeverantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens.

Salvator Gezinszorg VZW neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn.

Salvator Gezinszorg VZW erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Salvator Gezinszorg VZW neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Salvator Gezinszorg VZW geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt uw persoonsgegevens niet.

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan Salvator Gezinszorg VZW heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die Salvator Gezinszorg VZW verwerkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via volgend e-mailadres dpo@salvatormundi.be